Perelepitus

Alates oktoobrist on võimalik saada Rae Sotsiaalkeskuse ruumides perelepituse teenust.

Mis on perelepitus, perenõustamine ja pereteraapia?

Perelepitus, pereteraapia ja perenõustamine on kõik teenused, mis toetavad perede toimetulekut ja ennetavad võimalike murede tekkimist või süvenemist tulevikus. Kui pereteraapia ja perenõustamise teenused keskenduvad sellele, et aidata perel koos püsida, siis perelepitus seevastu on mõeldud ühiste laste lahku läinud või lahkuminevatele lapsevanematele mitte enam partnerina, vaid just lapse vanematena. Kui vanemad lähevad lahku, lõpeb nende paarisuhe – vanemlussuhe aga jätkub, sest laps vajab endiselt mõlema vanema tuge.

Lahutuse käigus või selle järgselt muutub laste ja perede elukorraldus suuresti. Näiteks lapse alaline elukoht, lasteaed või kool, lapsega suhtlemine, reisidel käimine, lapsega seotud kulude jagamine, elatisraha küsimused vms on teemad, milles kokkuleppele jõudmine võib olla keerukas või sootuks nii pingeline, et see hakkab kahjustama laste arengut ja elu. Sellisel juhul on lapsevanematele toeks perelepitaja, kelle juhendamisel ja suunamisel on lapsevanematel võimalik saavutada lisaks kokkuleppele ka oskus suhelda lapsevanematena lapsi kahjustamata ka edaspidi.

Perelepitusteenuse saamise võimalused

Perelepitusteenust on tänasel päeval võimalik saada mitmel moel. Üks võimalus on pöörduda otse teenuseosutaja ehk perelepitaja poole, kes pakub tavaliselt tasulist perelepitusteenust. Teine võimalus on teha koostööd elukoha järgse lastekaitsetöötajaga, kes saab nõustada ja juhendada lapsevanemaid professionaalsel moel ja eelkõige lapse huve hoidvalt sobivaima toetuse ja teenuse saamisel, sealjuures pakkuda võimalust toetada perekonda perelepitusteenuse eest tasumisel. Kolmas võimalus on pöörduda sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonda, kus koostöös sotsiaalministeeriumiga arendatakse ja valmistatakse ette riiklikku perelepitussüsteemi ning pakutakse perelepitust tasuta teenusena. Teenusepakkujaks on uued perelepitajad, kes praktiseerivad superviisorite toel värskelt õpitut. Teenuse saamiseks palume lapsevanematel pöörduda perelepitus@sotsiaalkindlustusamet.ee aadressile.

Kuhu pöörduda?

Perelepitaja leidmiseks või täiendavate vanemlusega seotud küsimuste korral:

Perelepituse meelespea: v Perelepitus on vabatahtlik. v Perelepitus on lapsevanematele kiirem, soodsam, vaimset tervist säästvam ning lapse heaolu paremini arvestav meetod, mille raames sõlmitud vanemate vahelised kokkulepped on efektiivsemad kui kohtumenetluses. v Vanemad on võrdsed ning nad otsivad lapsele parimat võimalikku lahendust ise. v Perelepitaja on neutraalne vahendaja, kellel on professionaalsed teadmised ja vastav väljaõpe. v Perelepitus ei sobi üldiselt siis, kui suhtes esineb vägivalda. v Perelepitus pakub võimalust teha kokkuleppeid kohtuväliselt ja jääda toetavateks lapsevanemateks ka peale lahkuminekut.

Pilootprojekti teostatakse Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetuste 2014-2021 programmi „Local Development and Poverty Reduction“ projekt „Riiklik perelepitussüsteemi loomine” raames.