Teenused

teenuse kirjeldus

Sotsiaalkeskuse teenused

Sotsiaalkeskus pakub erinevaid sotsiaalteenuseid täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda iseseisvalt toime tulla.

Teenuseid on võimalik taotleda läbi Rae valla iseteenindus keskkonna.