Teenused

Sotsiaalkeskuse teenused

Rae Sotsiaalkeskuses osutatakse koduteenust, isikliku abistaja teenust, sotsiaaltranspordi teenust ja väljaspool kodu osutatavat üldhooldusteenust päevahoiuna. Neid teenuseid on võimalik taotleda Rae vallavalitsusest või läbi Rae valla iseteenindus keskkonna.

Igapäevaelu toetamise teenust nii päevakeskuses kui kliendi kodus osutab samuti Rae Sotsiaalkeskus. Teenusele saamiseks palume pöörduda Sotsiaalkindlustusameti poole.

Päevakeskuse teenust osutab Rae Sotsiaalkeskus. Päevakeskuse tegevustes osalemiseks ei ole vaja vallavalitsuse suunamist. Olete oodatud E-R kl 10-15. Võimalusel palume oma tulekust ette teada anda päevakeskuse telefonil 55945597.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust osutab sotsiaalkeskuse ruumides OÜ Lahe Tervis. Teenusele saamiseks palume pöörduda Sotsiaalkindlustusameti poole.

Tööalase rehabilitatsiooni teenust osutab sotsiaalkeskuse ruumides OÜ Aegamööda. Teenusel saamiseks palume pöörduda Töötukassa poole.

Saviteraapiat osutavad sotsiaalkeskuse ruumides MTÜ Savisioon terapeut Hannely Paloson ja OÜ Toivi terapeut Annika Kannenberg. Info ja registreerimine hannelypaloson@gmail.com või annika.kannenberg@hotmail.com.

Logopeedi teenust osutab sotsiaalkeskuse ruumides MTÜ Põlvkondade Maja. Info ja teenusele registreerimine info@pkmaja.ee

Loovteraapia teenust osutavad sotsiaalkeskuse ruumides OÜ Loovtera terapeut Anu Käsk ja OÜ Kompass IT terapeut Tatjana Mändla. Info ja registreerimine kaskanu9@gmail.com või tatjana.mandla@gmail.com.

Pereteraapia teenust osutab sotsiaalkeskuse ruumides OÜ Thera terapeut Reelika Kravets. Info ja registreerimine reelika@thera.ee.

Toiduabi Rae Sotsiaalkeskus jagab Tallinna Toidupanga poolt komplekteeritud toidupakke 1 x nädalas vallavalitsuse poolt nimekirja arvatud inimestele. Toiduabi saamiseks palume pöörduda Rae Vallavalitsuse poole.

Pesu pesemise ja kuivatamise teenus Info ja registreerimine tel 55 517 310

Duši kasutamise teenus Info ja registreerimine tel 55 517 310

Koolitused  Info ja registreerimine koolitus@raesotsiaalkeskus.ee või tel 58161388