Teenused

Sotsiaalkeskuse teenused

Rae Sotsiaalkeskuses osutatakse koduteenust, isikliku abistaja teenust, tugiisikuteenust nii lastele kui ka lapsevanematele, sotsiaaltranspordi teenust ja väljaspool kodu osutatavat üldhooldusteenust päevahoiuna. Neid teenuseid on võimalik taotleda Rae vallavalitsusest või läbi Rae valla iseteenindus keskkonna.

Erihoolekande kliendid

Rae sotisaalkeskuses toimub kunstiring erihoolekande klientidele. Kunstiring toimub 1x nädalas. Hetkel on ring puhkusel, kuid alustab uuesti septembrist.

Hetkel käib erihoolekande klientidega ettevalmistus erivajadustega inimeste laulupeoks. Praegu on tihe laulude selgeks õppimine. Laulupidu toimub 03.08.2024 Viljandis.

Psühholoogi teenuse osutamine

Psühholoog Ingrid Pakkase teenuse osutamine toimub Rae sotsiaalkeskuses või veebis. Vajalik on etteregistreerimine:
https://outlook.office365.com/owa/calendar/PshholoogIngrid@rae.ee/bookings/

Psühholoog Olga Luptova teenuse osutamine toimub Jüri Tervisekeskuses või veebis. Vajalik on etteregistreerimine: https://outlook.office365.com/owa/calendar/OlgaLuptova@rae.ee/bookings/

Igapäevaelu toetamise teenust nii päevakeskuses kui kliendi kodus osutab samuti Rae Sotsiaalkeskus. Teenusele saamiseks palume pöörduda Sotsiaalkindlustusameti poole.

Päevakeskuse teenust osutab Rae Sotsiaalkeskus. Päevakeskuses pakutavad tegevused lähtuvad võimalusel iga kliendi soovidest ja vajadustest ning päevakeskuse võimalustest. Tegevustes osalemiseks ei ole vaja vallavalitsuse suunamist. Olete oodatud E-R kl 10-15. Võimalusel palume oma tulekust ette teada anda päevakeskuse telefonil 55945597.

Vanemaealistele suunatud huvi- ja klubiline tegevus  Valikus on tervisevõimlemine, näitlemine, käsitööring,  arvutiring, Memme ja Taadi klubi. Täpsem info Virve Sepp tel 58803504  või virve.sepp@raesotsiaalkeskus.ee             Vaata ka http://kultuur.rae.ee/ringid/

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust osutab sotsiaalkeskuse ruumides OÜ Lahe Tervis. Teenusele saamiseks palume pöörduda Sotsiaalkindlustusameti poole.

Tööalase rehabilitatsiooni teenust osutab sotsiaalkeskuse ruumides OÜ Aegamööda. Teenusel saamiseks palume pöörduda Töötukassa poole.

Loovteraapia teenust osutavad sotsiaalkeskuse ruumides OÜ Loovtera terapeut Anu Käsk (info ja registreerimine kaskanu9@gmail.com)  ja Kompass IT terapeut Tatjana Mändla (info ja registreerimine tatjana.mandla@gmail.com).

Pereteraapia teenust osutab sotsiaalkeskuse ruumides OÜ Thera superviseeritav pereterapeut Reelika Kravets. Info ja registreerimine reelika@thera.ee.

Saviteraapiat (Töö saviväljal) osutab sotsiaalkeskuse ruumides MTÜ Savisiooni poolt Hannely Paloson. Info ja registreerimine hannelypaloson@gmail.com.

Toiduabi Rae Sotsiaalkeskus jagab Tallinna Toidupanga poolt komplekteeritud toidupakke 1 x nädalas vallavalitsuse poolt nimekirja arvatud inimestele. Toiduabi saamiseks palume pöörduda Rae Vallavalitsuse poole.

Pesu pesemise ja kuivatamise teenus Info ja registreerimine tel 55 517 310

Duši kasutamise teenus Info ja registreerimine tel 55 517 310

Koolitused (Vanemlusprogramm “Imelised aastad”)  Info ja registreerimine koolitus@raesotsiaalkeskus.ee või tel 53078900.