Teenused

Sotsiaalkeskuse teenused

Sotsiaalkeskus pakub erinevaid sotsiaalteenuseid täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda iseseisvalt toime tulla.

Teenuseid on võimalik taotleda läbi Rae valla iseteenindus keskkonna.