Tööpakkumised

RAE SOTSIAALKESKUS PAKUB TÖÖD TEGEVUSJUHENDAJATELE

 

ESF-i poolt rahastatud projekti: „Erivajadusega täisealiste päevahoiuteenuse arendamine ja osutamine Rae vallas” raames käivitatava päevahoiuteenuse osutamiseks.

Töö kirjeldus

Tegevusjuhendaja töötab vahetult erivajadustega täisealiste klientidega, juhendab ja toetab intellekti- ning liitpuudega inimest igapäevatoimingute sooritamisel ja huvitegevuses, et tagada maksimaalne iseseisvus ja elukvaliteet. Tegevusjuhendaja teeb juhendatava huvides koostööd tema sotsiaalvõrgustikuga.

Peamised ülesanded:

 • kliendi huvi- ja päevategevuse juhendamine;
 • vajadusel kliendi hooldus- ja hügieenitoimingud;
 • hooldusplaani täitmine ja aruandlus;
 • kliendi lähedastega suhtlemine.

Ootame Sind kandideerima, kui oled positiivse ellusuhtumisega, suudad töötada iseseisvalt, kuid naudid ka tööd meeskonnas. Healt kandidaadilt ootame eelnevat töökogemust tegevusjuhendajana või hooldustöötajana, erialast haridust või selle omandamist.

Omalt poolt pakume kaasaegset töökeskkonda, tuge sisseelamise perioodil, erialaseid koolitusi.

Töökoht asub Rae vallas Jüris.

Ootame Sinu CV-d e-postile info@raesotsiaalkeskus.ee

Kandideerimise tähtaeg  oktoober 2020. Rohkem infot telefonil 605 6774 või lemmi.park@rae.ee

————————————————————————————————————————-

 

RAE SOTSIAALKESKUS PAKUB TÖÖD TUGIISIKULE

Tugiisik abistab toimetulekuraskustesse sattunud lastega peresid, jälgib laste heaolu ja turvalise ning toetava kasvukeskkonna tagamist. Last kasvatavale isikule tugiisikuteenuse osutamisel on  täiendav eesmärk lapse hooldamise ning turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine. Tugiisik teeb vahetut koostööd Rae valla lastekaitsespetsialistidega ning pere tugivõrgustikuga.

Peamised töö ülesanded:

 • lapsega koos tema huvitegevuste suunamine, planeerimine ja juhendamine, vajadusel motiveerimine huvitegevuste järjepidevuse tagamiseks;
 • lapsevanema nõustamine lapsele vajalike muude toetuste osas ning teenustele suunamisega;
 • lapsevanema nõustamine asjaajamisel ametiasutustes või muudes institutsioonides;
 • lapse toetamine muutmist vajavate olukordade lahendamisel tuginedes lapse sisemiste jõuvarude kasutusele võtmisele;
 • emotsionaalse toe pakkumine, kogemuste või teabe vahendamine;
 • haridus- ja sotsiaalameti ametnike teavitamine lapsega toimuvatest muudatustest;
 • või muud tegevused, mis toetavad last ja tema perekonda.

Ootame Sind kandideerima, kui oled positiivse ellusuhtumisega, empaatiavõimeline, suudad töötada iseseisvalt, kuid naudid ka tööd meeskonnas. Healt kandidaadilt ootame soovitatavalt eelnevat töökogemust lastega, erialast koolitust/haridust või selle omandamist, samuti arvuti kasutamise oskust ning B-kategooria autojuhi lube.

Omalt poolt pakume kaasaegset töökeskkonda, konkurentsivõimelist palka, tuge sisseelamise perioodil.

Rae Sotsiaalkeskus asub Rae vallas, Jüris.

Ootame Sinu CV-d  ja motivatsioonikirja e-postile info@raesotsiaalkeskus.ee

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel. Rohkem infot telefonil 55 517 310 või info@raesotsialkeskus.ee