Igapäevaelu toetamise teenus

Alates veebruarist ootame  kodus elavaid psüühikahäirega täisealisi inimesi, kes vajavad toetust ja abi igapäevaeluga seotud tegevustes, igapäevaelu toetamise teenusele. Teenust osutame sotsiaalkeskuse ruumides Aaviku tee 1. Teenusele saamiseks palume esitada taotlus Sotsiaalkindlustusametile. Rohkem infot Erihoolekandeteenused | Sotsiaalkindlustusamet