Algas eakate ja puudega tööealiste inimeste transpordivajaduse uuring

Rae vallavalitsuse sotsiaalamet viib läbi küsitlust, milline on eakate ja puudega tööealiste inimeste transpordivajadus valla kaugematest piirkondadest valla keskusesse Jürisse teenustele saamiseks.
Vastamiseks palume helistada telefonile 5594 5597 tööpäeviti kell 9–12 kuni 21. maini.
Rae Sotsiaalkeskuse töötaja paneb kirja Teie vastused alljärgnevatele küsimustele. Teie poolt antud infot kasutatakse teenuste arendamiseks.
KÜSIMUSTIK:
Nimi
Vanus
Elukoht
Transpordivõimaluse olemasolul sooviksin kasutada Jüris järgnevaid teenuseid:
• perearst
• apteek
• hambaarst
• (toidu)kauplus
• postkontor
• vallamaja
• sotsiaalkeskuse teenused, üritused
• spordikeskus
• muu – palun täpsustada
Mis on täna transpordiga seotud takistuseks nendele teenustele saamisel?
Transporti vajaksin …… korda nädalas ja / või …… korda kuus
Kui palju transporditeenus maksta võiks? Mis võiks olla ühe otsa hind?
Samuti on oodatud kommentaarid – kui on soov midagi lisada või ettepanekuid teha.
Täname!