Sotsiaaltransporditeenus

Sotsiaaltransporditeenus on Rae vallavalitsuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on võimaldada üldjuhul puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puudega ja liikumisraskustega isikul, kelle puue või muu liikumisraskus takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.

Sotsiaaltransporditeenust osutatakse:

  • arsti vastuvõtule sõitmiseks;
  • rehabilitatsiooniteenustele, haiglasse või haiglast koju sõitmiseks;
  • toimetulekuks hädavajalike asjaajamistoimingute teostamiseks;
  • erakorralised juhtumid;
  • tööle või õppeasutusse sõitmiseks.