Igapäevaelu toetamise teenus

Teenuse eesmärk on inimese parima võimalikult iseseisva toimetuleku ja arengu tagamine ning ühiskonnaelus osalemise toetamine.

Teenus on mõeldud kodus elavale psüühikahäirega täisealisele, kes vajab toetust ja abi igapäevaeluga seotud tegevustes.

Teenuse kirjeldus

  • Inimest juhendatakse sotsiaalsete suhete loomisel või säilitamisel, oma aja planeerimisel ja vaba aja sisustamisel, viiakse läbi tugigruppide tegevust ja toetatakse nendes osalemisel ning avalike teenuste kasutamisel ja hariduse omandamisel.
  • Kujundatakse ja arendatakse inimese igapäevaelu- ja tööoskusi ning võimaldatakse töö tegemise harjutamist.
  • Nõustatakse tema lähedasi ja inimest ennast tema tervise ning käitumisega seotud eripäradest.(Sotsiaalkindlustusamet)

Tegemist on riigi poolt rahastatava teenusega. Teenusele saamiseks palume esitada taotlus Sotsiaalkindlustusametile. Rohkem infot Erihoolekandeteenused | Sotsiaalkindlustusamet