Päevakeskuse teenus (hetkel arendamisel)

 

Rae Sotsiaalkeskuse (Päevakeskuse) kodukord

 

Päevakeskuse teenuse ülesandeks on huvitegevuse ning vaba aja veetmise korraldamine. Päevakeskuse teenuseid vajavad aktiivsest sotsiaalsest elust kõrvalejäänud füüsilise puuetega isikud ja eakad. Teenusele soovivad isikud pöörduvad päevakeskusesse omal algatusel või Rae valla Haridus – ja sotsiaalameti suunamisel.

Päevakeskuses pakutavad teenused on:

  • dušši kasutamise võimalus;
  • pesu pesemine;
  • interneti kasutamise võimalus;
  • vererõhu mõõtmine;
  • erinevad huvialaringid;
  • Lisaks teenustele ja huvialaringidele on võimalik korraldada mitmesuguseid üritusi.