Koduteenus

Koduteenus – teenuse eesmärk on täisealisele isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti. Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut igapäevaelu toimingutes, nagu kütmine, eluruumi ja riiete korrastamine ning väljaspool eluruumi toiduainete ja majapidamistarvete ostmine ja muu asjaajamine.

Koduteenusel olevatel klientidel on võimalus kasutada duši kasutamise ja pesupesemise teenust sotsiaalkeskuse ruumides Aaviku tee 1.

Koduteenust võib taotleda isik, kes üldjuhul on võimeline harjumuspärases keskkonnas ise hakkama saama, kuid vajab toimetulekuks teatud ulatuses kõrvalabi.

Teenuse kirjeldus:
Koduteenuse tegevuste käigus abistatakse isikut igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel, välja arvatud füüsilist kontakti vajav abistamine. Teenust osutab hoolekandetöötaja.

Koduteenusele saamiseks tuleb esitada taotlus Rae vallavalitsuse Haridus – ja sotsiaalametile.

Isikule, kellel on seadusjärgsed ülalpidajad, on teenuse tunnihinnaks 2,50 eurot.