AJUTINE KÜLASTUSKORD

Saabudes palume täita tervisedeklaratsioon, teha kiirtest (juhul kui ei ole põdenud COVID-19 või viimasest põdemisest on möödas rohkem kui 2 kuud), teostada käte antiseptika ja kogu külastusaja vältel kanda maski.

Lisaks ei tohi külastajal esineda ülemiste hingamisteede infektsiooni haigustunnuseid või kõhulahtisust ja olla COVID-19 haigestunu lähikontaktne.

Külastamised toimuvad üldjuhul külastusruumis.